زنان مديران موفق تری هستند يا مردان؟ 

 

آيا ذهنيت عموم مردم در مورد جنسيت توام با تعصب است يا تبعيض؟ آيا شايسته است كه در عصر حاضر كه به عصر توسعه و انفجار اطلاعات موسوم است نيز چنان عقايد متعصبانه‌اي رواج داشته باشد؟ اين پرسش‌ها زماني به ذهن انسان خطورمي‌كند كه «كريستوفر كلارك» مدير يك شركت بزرگ كه در زمينه يافتن افراد متخصص و داراي مهارت‌هاي لازم به منظور اشتغال شايسته و جذب آنها در شركت‌ها فعاليت دارد اعلام مي‌كند به عقيده او زنان در مقايسه با مردان مديران بهتر و لايق‌تري هستند. اين در حاليست كه وي اين عقيده خود را در اجلاس‌هايي در استراليا، سنگاپور، آمريكاي جنوبي، آمريكا و كشور خود انگليس با ارايه دلايلي، به بحث گذاشته است.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، كلارك با اشاره به پژوهش‌هاي صورت گرفته بيان مي‌كند: زنان حين انجام چند وظيفه به طور همزمان، عملكرد بهتر و دقيق‌تري دارند و هنگامي كه به كارمشغولند از درك عاطفي بالاتري برخوردارند و مي‌توانند احساسات افراد را در مقايسه با مردان، بيشتر و بهتر درك كنند.

وي ادامه مي‌دهد: مدارك فراواني وجود دارد كه نشان مي‌دهد زنان مدير، بهتر مي‌توانند افراد را مورد ارزيابي قرارداده، احساسات و خشم خود را نسبت به ديگران كنترل كنند و خويشتن‌دار باشند. اين در حاليست كه تمام اين ويژگي‌ها درست همان خصوصيت‌هايي است كه براي اداره شركت‌ها در دنياي مدرن لازم است.

مدير اجرايي مركز پژوهش‌هاي مديريتي جهاني «بوي رن» مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كه شركت‌ها علاقه بيشتري به استخدام زنان در سمت‌هاي بالاي مديريتي نشان مي‌دهند و اين تمايل پس از فاش شدن رسوايي‌هاي شركت‌هاي بزرگي مانند «انرون»، «پارمالت»، «تسكيو» و «وردكام» افزايش يافته است.

كلارك مي‌افزايد: اگر اين شركت‌ها زنان بيشتري را در سطح مديريت در استخدام خود داشتند، چنان رسوايي‌هايي در پرونده آنها ثبت نمي‌شد.

به گزارش ايسنا، جديدترين داده‌ها از مركز خدمات پژوهشي سرمايه‌گذاري‌هاي اخلاقي در انگليس حاكيست در 1600 شركتي كه در سطح جهاني فعاليت دارند، درصد حضور زنان در هيأت مديره اندكي افزايش يافته و از 1/7 درصد در سال 2003 به 2/8 درصد رسيده است.

نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه دلايل پايين بودن شمار زنان مدير پيچيده است، يكي ازاين دلايل اين است كه اكثر زنان ترجيح مي‌دهند بخش اعظم زندگي خود را به تربيت فرزندان و اداره امور خانه اختصاص دهند.

همچنين زنان در روابط خود نسبت به كنترل امور خانگي بار سنگين‌تري را قبول مي‌كنند، مسأله‌اي كه شايد بتوان آنـــرا در اين شعــــار خلاصه كـــرد:

 " در پشت هــــــــر زن مــــوفق فقط خودش قـــــــرار دارد. "

همچنين كارولين والترز، مدير منابع انساني شركت انگليسي ارتباطات دورمي‌گويد: زنان از قبول پست‌هاي بالايي كه لازمه آن صرف ساعات و روزهاي كاري طولاني و مداوم است بيم دارند، اين مسأله تا حدي به اين علت است كه آنها بايد بتوانند بين خواسته‌هاي خانواده و تقاضاهاي محيط كار توازن به وجود آورند، اين درحالي است كه براي اكثر سازمان‌ها پذيرفتن اين كه بين شرايط كاري و پست‌هاي مديريتي انعطافي برقرار شود، قابل قبول نيست. وي مي‌افزايد: فرهنگ بسته و مردسالاري نيز مانع رشد زنان شده است.

به گزارش ايسنا، كلارك نيز در اين زمينه مي‌گويد: در حقيقت به نفع شركت‌هاست كه زنان بيشتري را در هيأت مديره خود استخدام كنند، زيرا تنوع بيشتر به مفهوم وجود ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي وسيعتر و تصميم‌گيري‌هاي بهتر است. وي معتقد است دوراني كه همه وظايف و همه تصميم گيري‌ها به عهده يك نفر بود، ديگر سرآمده است.

..................................................................................

...................

معلمان بزرگ

دانش آموزانی

پرورش می دهند كه می دانند

چگونه جهان را يك گام به جلو ببرند.

............................................