شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي پژوهشگاه، طي دعوت‌نامه‌اي از عموم همكاران پژوهشگاه درخواست كرد با ارائه پيشنهادهاي خود، در ارتقاء سطح فعاليت‌هاي پژوهشگاه مشاركت نمايند.
متن اين دعوت‌نامه و فراخوان پيوست در ادامه از نظر مي‌گذرد:
همكار گرامي جناب آقاي/ سركار خانم
با سلام و احترام

به پيوست فراخوان پذيرش و بررسي پيشنهادها كه به همت اعضاي محترم شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادهاي پژوهشگاه تهيه شده جهت استحضار تقديم است. بدون ترديد پژوهشگاه بدون مشاركت فعال و همكاري جناب‌عالي نمي‌تواند به هدف‌هاي متعالي خود دست يابد. انتظار دارد با ارائه ديدگاه‌هاي خود زمينه ارتقاء فعاليت‌ها و بهبود مستمر امور پژوهشگاه  را فراهم آوريد. در ضمن جهت دريافت اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به دبيرخانه شورا (مستقر در ساختمان شماره يك، طبقه اول ـ آقاي عرب‌باصري ـ تلفن داخلي 18) مراجعه فرمائيد. آخرين اطلاعات شورا در سايت پژوهشگاه به نشاني www. rie.ir ، منوي دبيرخانه شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، درج شده است. توفيق جناب‌عالي را از خداوند منان خواهانم.

دبيرخانه شوراي نظام پذيرش و بررسي  پيشنهادهاي پژوهشگاه