تفکر مثبت

دو خانم در بیمارستانی در جنوب کالیفرنیا بستری میشوند ، یکی مبتلا به سرطان خون است و دیگری از سردرد عصبی رنج می برد.

بر اثر اشتباه پرستاری که مسوول گرفتن خون از این دو بیمار بود ، لوله آزمایش آنها عوض  می شود. صبح روز بعد نتیجه آزمایش آماده بود .

دکتر به اتاق خانم مری 43 ساله که واقعا مبتلا به سرطان بود می رود و   می گوید : " آزمایش شما منفی است ، میتوانید به خانه بروید . "

مری از این خبر بسیار خوشحال میشود و به خانه میرود.

دکتر به اتاق مجاور می رود ، رو به خانم الیزابت می کند و میگوید : " با کمال تاسف شما مبتلا به نوعی سرطان کشنده شده اید . به خانه بروید و استراحت کنید مدت زیادی از عمر شما باقی نیست . سعی کنید از این یکی دو ماه آینده زندگیتان لذت ببرید ، البته مرگ دست خداست ."

الیزابت به خانه میرود و در انتظار مرگ مینشیند . فکر سرطان همه وجودش را فرا میگیرد .

10 سال بعد ، آمریکا سال 1983

کتابی به نام " اشتباه در آمریکا " به چاپ میرسد و در مقدمه این کتاب موضوع بیماری خانم مری و الیزابت مطرح میشود . الیزابت بعد از 40 روز بر اثر ابتلا به سرطان می میرد و مری پس از 10 سال هنوز هم زنده است.