چند سخن از بزرگان

** باید یاد بگیری که چطور یاد بگیری

** نابغه شدن 99% به تلاش آگاهانه تو بستگی دارد نه به هوش تو

** اگر اشتباه نمی کنی معنی اش این است که اصلا تصمیم نمی گیری

** علم و دانش گنجینه ای است که کلیدش سوال کردن است

** هدف داشته باش ، به هدفت ایمان داشته باش تا بتوانی رژه فرصت ها را در مقابلت ببینی و اگر نداشته باشی موانع یکی یکی جلویت قد علم می کنند

** حواست باشد که اگر مدت طولانی در آب بمانی یادت می رود که باید آب را عوض کنی

** در این جهت کار کن که رهبر برجسته ای باشی نه بازیکن بهتری

 ** همیشه آماده تغییر سریع باش و هر بار از آن لذت ببر

** آنچه برای انسانهای خلاق جذاب است سهولت نیست دشواری هم نیست ، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

** لزومی ندارد که در زندگی کارهای بزرگ انجام دهید بلکه کارهای کوچک را با عشق و علاقه بزرگ انجام دهید

** به شخصی که به هیچ کس اطمینان ندارد اطمینان مکن

** زندگی درس عجیبی است ، اول امتحان می گیرد بعد درس می دهد

** اگر با فکر  و برنامه عمل کنید لازم نیست اسم اشتباهات تان را تجربه بگذارید

** بهترین کاری که می توانیم برای فقرا انجام دهیم آن است که یکی از آنها نباشیم

** ثروتمندان می دانند که پول سازی واقعی زمانی شروع می شود که کار کردن برای پول کنار گذاشته شود

** تخیل مهمتر از دانش است (انشتین)

** کدام بهتر است ؟:

انجام دادن درست کار یا انجام دادن کار درست

** زندگی دین بزرگی است که بر گردن ماست

** هر لحظه گنج بزرگی است ، گنجتان را آسان از دست ندهید ، به یاد داشته باشید زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند