باز هم چند سایت از طریق بیرجند سیتی

http://www.birjandcity.com

 مراكز آموزشي و تحقيقاتي

 دانشگاه ها ، مراكز تحقيقاتي ، مدارس ، ناشران  و .....

 سايت هاي هنر 

 

  فيلم و سينما ، نقاشي . معماري . موسيقي و ...

  ادارات و سازمانهاي ايران 

 ادارات ، سازمانها ، نهادها ، سفارتخانه ها ي ايران و ....

 سايتهاي مذهبي ديني 

 سايت هاي مذهبي ، اسلام ، زرتشت و .....

 مراكز آموزشي و تحقيقاتي

 دانشگاه ها ، مراكز تحقيقاتي ، مدارس ، ناشران  و .....

 سايت هاي هنر 

  فيلم و سينما ، نقاشي . معماري . موسيقي و ...

 ادارات و سازمانهاي ايران 

 ادارات ، سازمانها ، نهادها ، سفارتخانه ها ي ايران و ....

 سايتهاي مذهبي ديني 

 سايت هاي مذهبي ، اسلام ، زرتشت و .....

 روزنامه و مجلات

 روزنامه هاي ايران ، مجلات و  اخبار و .....

 ايران 

 شهر هاي ايران ،  مسافرت ، سوغات ، فروشگاه مجازي....

 ورزشي 

 فدراسيون هاي جهاني ، باشگاه ها ايراني و خارجي و ...

 كامپيوتر

 شركت هاي كامپيوتري ، سايت هاي آموزشس  و ....

سايت هاي بيرجندي 

 سايتهاي بيرجندي ، سايتهاي مرتبط با بيرجند و ......

 صنايع و كارخانجات

 كارخانه هاي مختلف ، صنايع ، واحدهاي توليدي ايران

دفترهاي يادداشت اينترنتي

 دفترهاي خاطرات ، يادداشت ها ، وبلاگها و ...

سايتهاي شخصي

سايت هاي شخصي ، مهاجراني ، سعيد حجاريان و ....

 

سرگرمي و طنز