نمونه سوالات علوم  پنجم(۲)

پرسش هاي بخش 3

در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

1-    هر چه طول سطح شيب دار كم تر باشد، براي بالا بردن جسم نيروي بيشتري نياز داريم.

2-    ما از انرژي الكتريكي براي توليد نور و گرما و حركت استفاده مي كنيم.

3-    همه وسايل الكتريكي داراي موتور الكتريكي نيستند.

4-    از موتورهاي الكتريكي ساده مي توان به آرميچر اشاره کرد.

5-    پس اگر نيرو نداشته باشيم نمي توانيم اجسام را به حركت در آوريم.

6-    يكي از انرژي هايي كه در ماشين پيچيده مورد استفاده قرار مي گيرد، انرژي الكتريكي است.

 تشريحي

به سؤالات زير پاسخ كامل دهيد:

1-    در چه صورت جسمي كه ساكن است حركت مي كند؟

وقتي كه به آن نيرويي  وارد شود.

 2-    ماشين چيست؟

به وسايلي كه انجام دادن كارها را براي ما آسان مي كند ماشين گفته مي شود.

 3-    اهرم چيست و از چه قسمت هايي ساخته شده است؟

ميله اي است كه از آن براي بالا بردن اجسام استفاده مي شود. تكيه گاه قسمتي كه بر آن نيرو وارد مي كنيم. قسمتي كه اهرم بر جسم نيرو وارد مي كند.

 4-    كدام قسمت از بدن ما مانند اهرم كار مي كند؟

بازوها هنگام برداشتن بار سنگين، استخوان هاي پا هنگامي كه با پا در توپ حركت ايجاد مي كنيم. در تمام اين حركات مفصل ها مثل تكيه گاه اهرم هستند و استخوان ها مثل ميله هاي اهرم عمل مي كنند.

 5-    سطح شيب دار چگونه حركت دادن اجسام را آسان مي كند؟

به وسيله نيروي كشش زمين اجسام سنگين را به طرف پائين مي كشد.

 6-    ماشين هاي ساده را نام ببريد؟

قرقره ها، اهرم ها و سطح شيب دار

 7-    در ساختمان ماشين هاي پيچيده چه چيزهايي استفاده مي شود؟

از چرخ دنده ها و قطعه هاي گوناگون فلزي و ماشين هاي ساده.

 8-    موتورهاي الكتريكي را شرح دهيد؟

وسيله اي است كه با جريان برق كار مي كند و انرژي الكتريكي را به حركت تبديل مي كند.

 9-    در چه صورت مي توانيم موتور الكتريكي قوي تري بسازيم؟

هر چه تعداد سيم پيچ ها بيشتر باشد، موتور الكتريكي قوي تري درست مي شود.

 پرسش هاي بخش 4

پاسخ صحيح را با علامت × مشخص كنيد.

1-    كدام گروه چشمه ها ي مصنوعي نور مي باشند؟

1-شمع، چراغ نفتي، ستارگان  

2-شمع، لامپ نوراني، چراغ نفتي ü

3-شمع، خورشيد، ماه

4- ستارگان، ماه، چراغ نفتي

 2-    كداميك شبيه عدسي كار مي كنند؟

1-آينه هاي محدب   

2-آينه تخت  

3-لامپ روشنايي  

4- كوره آفتابي  ü

 3-    تجزيه نور يعني؟

1-مولكول هاي آن را از هم جدا كنيم.  

1-    استفاده از منشور.  

2-    رنگ هاي مختلف آن را از هم جدا كنيم.  ü

4- نور خورشيد را با عدسي در يك نقطه جمع كنيم.

 4-    چگونه مي توانيم رنگ هاي مختلف نور را ببينيم؟

1-به وسيله عدسي   

2-به وسيله تلسكوپ  

3- به وسيله دوربين   

4- به وسيله پاشيدن آب آب پاش به هوا    ü

 5-    كداميك از اجسام زير شبيه عدسي عمل مي كند؟

1-تنگ شيشه اي آب    ü

2-آينه   

3-سطح آب   

4- بشقاب چيني

 تشريحي

پرسش هاي زير را كامل پاسخ دهيد:

1-    ديدن اجسام چگونه امكان پذير مي شود؟

به وسيله نور

 2-    در چه صورت بازتابش نور تصوير ايجاد مي كند؟

در صورتي كه نور بازتابش شده به چشم ما برسد، تصوير درست مي شود.

 ۳-    آيا زمين و ماه نيز چشمه هاي نور هستند؟

خير

 4-    آيا مقدار نور چشمه هاي طبيعي را مي توانيم به دلخواه كم يا زياد كنيم؟

خير ، نمي توانيم ولي با استفاده از وسايلي مانند عينك آفتابي، پرده و سايبان مي توانيم خود را از بازتابش شديد نور در امان نگه داريم.

 5-    ذره بين چيست؟

ذره بين شيشه اي است كه به شكل عدسي ساخته مي شود و موجب ديدن چيزهاي دو و نزديك مي شود.

 ۶-    كانون عدسي كجاست؟

نقطه اي كه عدسي مي تواند تمام نورهاي تابيده شده را در آنجا جمع كند.

 ۷-    نور پس از گذشتن از شيشه و آب چه تغييري مي كند؟

مي شكند و تجزيه مي شود.

 8-    در چه وسايلي از عدسي استفاده مي شود؟

دوربين، ميكروسكوپ، تلسكوپ، دوربين عكاسي و عينك طبي.

 9-    نور سفيد به چه رنگ هايي تجزيه مي شود؟

قرمز، نارنجي، سبز، زرد، آبي، نيلي، بنفش

 10- بين كوره آفتابي و ذره بين چه شباهت هايي وجود دارد؟

هر دو نور خورشيد را به صورت انرژي گرمايي ذخيره مي كنند

پرسش هاي بخش 5                                                درست           نادرست

جملات صحيح و غلط را مشخص كنيد.                                     

1-در سنگ هاي آذرين ممكن است آثاري از فسيل ها پيدا شود.                     ü

2-دوزيستان بعد از خزندگان در روي زمين به وجود آمدند.              ü

3-همه فسيل هاي يك منطقه را نبايد جمع آوري كرد.                 ü

4-بريدگي هاي غرب آفريقا و شرق آمريكاي جنوبي نشانگر آن       ü

   است كه زماني آن دو محل به هم چسبيده بوده اند. 

 تشريحي

به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.

1-چگونگي پيدايش سنگ هاي رسوبي را توضيح دهيد؟

وقتي آب رودخانه ها به دريا ها و درياچه ها مي ريزند مقداري گل و لاي و شن و ماسه با خود به درياها مي برند. موادي كه وارد دريا مي شوند بر اثر سنگيني به ته دريا مي روند و بر اثر فشار و سنگيني لايه هاي جديد لايه هاي قديمي محكم مي شوند و تبديل به سنگ مي شوند.

 2-معمولاً در سنگ هاي رسوبي لايه هاي قديمي تر در كجا قرار مي گيرند؟

در زير قرار مي گيرند.

 3-فسيل يا سنگواره چيست و چگونه تشكيل مي شود؟

هنگامي كه جانداران در بين لايه هاي شن و ماسه مدفون مي شود در طي ساليان دراز قسمت هاي نرم بدن مي پوسد و اثر قسمت هاي سخت بر روي سنگ ها باقي مي ماند؛ به اين آثار باقيمانده از جانداران فسيل يا سنگواره گفته مي شود.

 4-از موجودات ساكن در آب بيشتر فسيل مي ماند يا از موجودات ساكن در خشكي؟

از موجودات ساكن در آب

 5-از سنگواره ها چه استفاده اي مي شود؟

براي شناسايي تاريخچه هر ناحيه، سنگواره آن ناحيه را مورد بررسي قرار مي دهند.

 6-از سنگواره اي كه اثر صدف جانوران را نشان مي دهد چه مي فهميم؟

مي فهميم كه در آن ناحيه در زمان هاي دور دريا بوده است.

 7-زندگي موجودات زنده ابتدا از كجا آغاز شد؟

ابتدا از درياها آغاز شد.

 ۸-از چه زماني جانوران بر خشكي ها ظاهر شدند؟

از زماني كه گياهان توانستند در خشكي زندگي كنند. جانوران نيز در خشكي فراوان شدند.

 9-بعد از نابودي خزندگان چه جانوراني زياد شدند؟

پرندگان و پستانداران