دوستان عزیزبا سلام  و عرض ادب 

صمیمانه سپاسگزاریم که این لحضه 

به ما افتخار همراهی دادید .امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از

انتظارات شما را بر اورده نماییم  . لطفا با اظهار نظرتان  به ما سمت و سو

بدهید  . تا در مسیر نیاز شما گام برداریم .

این وبلاگ کار مشترکی است از:

 معاونت اموزش عمومی اموزش و پرورش بیرجند

کارشناسی دوره ابتدایی اموزش و پرورش بیرجند

کارشناسی تکنولوژی وگروه های اموزشی اموزش و پرورش بیرجند

وسرگروه  های دوره ی ابتدایی تحصیلی اموزش و پرورش بیرجند

                  ازمطالب ارشیو  این وبلاگ نیز دیدن فرمایید

                   قطعا  دست خالی بر نخواهید گشت.

                                                         با سپاس مجدد