تفکر یا تقلب

تفکر یا تقلب

آیا برنامه درسی مبتنی بر فن آوری جدید جایگزین برنامه درسی سنتی خواهد شد و آیا اینکار ضرورت دارد؟ بعضی نگران این جایگزینی هستند و معتقدند چنین برنامه ای شرایط تفریح را برای دانش آموزان فراهم می کند و آنها را وارد سیلابی از اطلاعات می کند که بیشتر آنها نامرتبط و کم اهمیت است. بعضی دیگر می گویند فن آوریهای «مملو از تصویر» خواندن را بیش از گذشته به حاشیه می رانند.

ـمنتقدان  کامپیوتر و اینتر نت معتقدند که با توسعه فناوری نوین ؛اختصاص فرصت بیشتر برای دستیابی به اطلاعات جایگزین تفکر درباب معنی اطلاعات می شود. آن ها کامپیوتر را با کتاب مقایسه می کنند و می گویند که اطلاعات درکتابها بطور دقیق انتخاب شده اند و بطور منطقی به آموزش سلسله مراتب دانش کمک می کنند ولی اطلاعات الکترونیکی اینچنین نیستند. دستیابی آسان به اطلاعات دانش آموزان را از رنج  تحقیق و پذیرش انتقاد ، آزاد می کند ولی در عین حال وقت آنها را صرف تفکر نمی کند .

Postman فیلسوف آمریکایی می گوید « ممکنست تعلیم و تربیت کامپیوتری دانش آموزان را درنظام بوروکراسی صاحب شغل گرداند ، ولی لزوما از آنها شهروندانی با تفکرا نتقادی نمی سازد که بتوانند در یک نظام دموکراتیک مشارکت کنند.. »

ـ از طرف دیگر مدافعان برنامه درسی کامپیوتری می گویند مشکلات مطرح شده قابل حل است و نباید انتظار داشت که مدرسه فورا با فن آوری کاملا منطبق شود. آنها می گویند این فن آوریها فضای منزل و محل کاررا فرا گرفته اند، پس چرا مدرسه را فرانگیرند؟ همچنین آنها فواید فراوان و واقعی کامپیوتر ها را ذکر می کنند : «کامپیوترها علائق گسترده ای را نسبت به مدرسه ایجاد می کنند، روشهای یادگیری متنوع ارائه می دهند، با آموزش متون به طرف مختلف، دروس را تقویت می کنند و سرعت آموزش را بالا می برند.

اگر که سخن Postman در باب اینترنت و رها کردن آن ها از عرصه تفکر و تامل قابل مناقشه باشد؛ این نکته قابل ذکر است که یکی از آفات اینترنت برای دانش آموزان و دانشجویان رو آوردن آن ها به استفاده از تحقیق دیگران و نپرداختن خود به امر تحقیق می باشد.

در مقاله ای در وبلاگ آهوی سه گوش آمده است: برخی از دانشجویان راه میانبر وکوتاه خرید و کپی پروژههای درسی که در اینترنت قرار داده شده است را انتخاب میکنندو با تایپ نام خود در ابتدای پروژه آن را به نام خود به استاد تحویلمیدهند.
حداقل 100 ایستگاه تقلب در اینترنت وجود دارد و غالب آنها پروژه هایدروس‏ آکادمیک را به رایگان و یا در مقابل مبلغ بسیار کمی در اختیار مراجعان قرارمیدهند.
استادان دانشگاهها میگویند آنها میدانند تعدادی از پروژه های درسی که بهآنان تحویل داده میشود توسط دانشجویان تهیه نشده و بیشترین زحمتی را که متحملشدهاند تغییر نام نویسنده و تایپ اسم خود در اول مقاله است . آنها اعتقاد دارند تازمانی که منابعی مانند اینترنت در اختیار دانشجویان قرار دارد راه میان بر و آسانهمیشه تقلب است.
نتایج یک بررسی و نظرسنجی غیررسمی از دانشجویان نشان میدهد کهاستفاده از نوشته های دیگران و تحویل پروژههای درسی آنان به نام خود به شدت در میاندانشجویان رواج دارد.
انجام هر جستجوی ساده در مورد مطالب درسی در اینترنت بیش‏از 50 آدرس‏ در اختیار مراجعه کننده قرار میدهد، سایتهایی مانندCyberessays و School Sucks و House of Cheat که در هر یک از آنها صدها پروژه درسی قرار داده شدهاست. دانشجویان به وضوح میدانند تحویل هر یک از پروژههای اینترنت دریافت نمره قبولیرا تضمین میکند.
تعدادی از این ایستگاهها مطالب خود را به فروش‏ میرسانند. ارزش‏ یک پروژه پایان ترم دانشگاهی از چند دلار شروع شده و گاهی به 300 دلارآمریکایی میرسد اگر چه بسیاری از مقالات را میتوان به رایگان دریافت کرددر دوران اینترنتتقلب در پروژه های درسی آسان است، در اینترنت مقالات و متونی درباره زیست شناسی،ادبیات، فیزیک، ریاضی، و تقریبا تمام مطالب درسی قرار داده شده است؛ اگر مطلب موردنظر پیدا نشد کسانی آمادگی آن را دارند تا در مقابل پرداخت وجه پروژه شما را تهیهکنند. طیف مراجعه کنندگان به ایستگاههای تقلب را دانشجویان تنبل ـ کسانی که تواناییتحقیق و مطالعه ندارند ـ تشکیل میدهد، اگر چه عموم به آنها به دیده "زرنگ" نگاهمیکنند ولی کاملا مشخص‏ است که "زرنگی" آنان در تقلب است نه در درس‏. متخصصانمیگویند روزانه هزاران دانشجو در سراسر جهان در پی یافتن مطالب درسی به جای مراجعهبه کتاب و کتابخانه و به کارگیری مغز و افکار خود، در اینترنت به دنبال شکار پروژهخود میگردند.
سوزان برتکیو کمک استاد دانشگاه تورنتو به دانشجویان سال آخر درس‏میدهد. او میگوید بیماری مسری خرید پروژه های درسی مانند ویروس‏ در میان دانشجویانشایع است و هر کسی به هر دلیلی که نتواند در موعد مقرر پروژه خود را تحویل دهد بانزدیک شدن زمان اتمام مهلت در نهایت مایوسانه مجبور خواهد شد تا آن را به نحوی تهیهنماید، ساده ترین راه رسیدن به مقصد و حل مشکل، خرید و یا کپی آن از اینترنت است وما با آن کاملا آشنا هستیم.
وقتی استادی به نوشته دانشجویی با دودلی مینگرد و بهصداقت او شک میکند میتواند از او بخواهد تا در امتحان شفاهی شرکت کرده و به سئوالاتاو حضورا پاسخ دهد. اگر دانشجویی نتواند در امتحان حضوری رضایت استاد خود را به دستآورد نوبت شروع مشکلات فرا رسیده است.
سال گذشته فقط در دانشکده سنت جرج که بخشیاز دانشگاه تورنتو است 163 دانشجو به علت تقلب در انجام تکالیف درسی مورد مواخذهقرار گرفتند که از میان آنها 19 نفر اقرار کردند که نوشتههای خود را خریده و یا ازاینترنت کپی کردهاند. مسئولان دانشگاه پس‏ از اعتراف دانشجویان به تقلب برابرمقررات جاری جهت تنبیه، میتوانند آنان را تا یکسال از حضور در کلاس‏ درس‏ محرومکنند.
آنا کوربانکوف استاد دانشکده فنی دانشگاه تورنتو میگوید یکی از دانشجویاندختر کلاس‏ را در هنگامه خرید نسخ های از پروژه درسی که از اینترنت دریافت شده بوددیدم. او متنی مملو از لغات غیر معمول و خارج از توانایی خود را به من تحویل داد،لحظاتی بعد با اندکی جستجو پروژه درسی او را در اینترنت یافتم، حالا مقامات دانشگاهمشغول بررسی و تحقیق در مورد تقلب او هستند.
دانشگاه بوستون شدید ترین عکس‏العملرا در مورد صاحبان ایستگاههای تقلب نشان داده است. در سال 1997 این دانشگاه مسئولان 5 سایت را به علت قرار دادن پروژههای درسی امتحانات ترم در اینترنت تحت تعقیب قرارداد و علیه آنان به مقامات قضایی آمریکا شکایت کرد. پس‏ از مطرح شدن موضوع دردادگاه،قاضی، شکایت دانشگاه را بی اساس‏ تشخیص‏ داد و رای صادر نکرد. صاحبانایستگاههای تقلب اینترنت که Term-Paper mills خوانده میشوند ادعا دارند که از اینراه به کسب و کار مشغول هستند و انتظار دارند که مراجعه کنندگان از مطالب آنها بهعنوان منبع و مرجع استفاده کنند. صاحب یکی از سایتهایی که دانشگاه بوستون علیه اوشکایت کرده مایکل ونپلاتو و سایت www.a1termpaper.com واقع در فیلادلفیاست، اومیگوید روزانه چندین تلفن از ایالتهای مختلف دریافت میکند و همه آنها درخواست خریدتکالیف درسی را دارند. سایت دیگر schoolsucks.com است که بزرگترین سایت رایگانپروژههای درسی با 7000 متن است. صاحب ایستگاه، Sahr مرد 31 سالهای است که قبلادانشجوی روزنامه نگاری بود. او میگوید درآمد من از سایت از درآمد اغلب مدیرانمدارس‏ بیشتر است و سایت هر روز بیش‏ از 15000 نفر بازدید کننده )که 20% آنانکانادایی هستند( دارد و آنان در هر ماه 8/1 میلیون پروژه را کپی میکنند. تقریبا درهر موردی که نیاز به تهیه پروژه درسی باشد در این سایت یافت میشود.
نیاز به تقلبو کمک از سوی دانشجویان جهت اتمام و انجام تکالیف درسی همیشه سوءاستفاده کنندگان را

/ 0 نظر / 9 بازدید