یادگیری

هفت قانون یادگیری:

 

فراگیران باید به یادگیری احساس نیاز کنند.

محیط فراگیری باید از نظر اجتماعی و روحی کاملا امن باشد.

فراگیران باید اهداف یادگیری مشخصی داشته باشند.

فراگیران باید فعالانه در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند.

فراگیری باید متناسب با فراگیران باشد.

فراگیران باید شاهد موفقیت خود در دست یابی به اهدافشان باشند.

فراگیری باید یک ارتباط دو طرفه عاشقانه و موثر باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید