موفقیت تحصیلی فرزندان

 موفقیت تحصیلی فرزندان

 

1- فرزندان خود را در بحث های خانوادگی مشارکت دهید. اگر آنان خودشان را دربرنامه های خانواده سهیم بدانند، انگیزه ی لازم برای یادگیری و فکر کردن را خواهند داشت.

2- به طور مرتب و منظم با معلم فرزندانتان در تماس باشید و با آنان در مورد پیشرفت تحصیلی همکاری، هم فکری و مشورت کنید.

3- روزانه بخشی از اوقات فراغت زندگی تان را برای کمک به پیشرفت تحصیلی فرزندان و یا مشاورت با آنان اختصاص دهید.

4- به فرزندانتان احترام بگذارید، برای آنان شخصیت قائل شوید و با تأیید وتصویب نظریات آنان ، با دید حرمت و ارزشمندی به آنها بنگرید.

5- استعداد ها و توان مندی های فکری و جسمانی فرزندانتان را باور داشته باشید.

6- شکست وعدم موفقیت فرزندانتان باید زمینه ی ترقی و پیشرفت آنان باشد ، نه سبب ایجاد یأس و ناامیدی.

7- فرزندانتان را یاری کنید تا مدرسه ی خودشان را به یک محیط شاد و همراه با شور و نشاط تبدیل کنند.

8- فرزندانتان را کمک کنید تا خودشان مشکلات خودشان را حل کنند و تکالیف خود را انجام دهند.

9- مواظب باشید عوامل و موانعی که باعث افت تحصیلی فرزندانتان هستند ادامه پیدا نکند.

10- در مواقعی که قادر به حل مشکلات فرزندانتان نیستید از مشاورین تحصیلی – تربیتی و افراد متخصص در تعلیم و تربیت کمک بگیرید.

11- باید زمینه های تمرکز حواس را در فرزندانتان ایجاد کنید.

12-کودکان و فرزندان خود را به طو ر واقعی تشویق کنید و از تشویق های ساختگی خودداری کنید.

13- کودکان و فرزندانتان را تشویق به انجام کارهای پسندیده و نیک بکنید و برای ایجاد عادت خوب مطالعه کردن تأکید و پافشاری کنید.

14- در فرزندانتان احساس ایمنی ایجاد کنید و از ترس و دلهره آنان از مدرسه و ... بکاهید.

15- هیچ گاه فرزندانتان را از امتحان نترسانید. البته داشتن ترس از معلم ، مدرسه و امتحان در حد معقول برای کودکان سازنده و مفید است.

16- از طریق گوش دادن به سؤالات فرزندانتان در گسترش علاقه و جلب توجه آنان به یاد گیری تلاش کنید .

17- والدین باید فرزندانشان را تشویق کنندکه برای کسب خوشبختی و سعادت کوشش کنند .

18- فرزندانتان را تشویق کنید در یک زمان روی یک موضوع خاص سعی بیشتری بکنند تا نمرات خوبی کسب کنند . خواندن موضوعات مختلف او را سر در گم می کند .

19- از هر گونه اختلاف و دعوای زناشویی در محیط خانواده جداّ خودداری کنید . زیرا موجب ایجاد اضطراب و ترس در کودکان می شود .

20- سعی کنید گفتار وحرکات شما در تضاد با مقررات مدرسه نباشد . هم آهنگی با مقررات وضع شده در مدرسه یکی از عوامل ایجاد تعادل روحی در کودکان است .

21- از طریق فراهم کردن امکانات، فرزندتان را در پیشرفت تحصیلی کمک کنید .

22-در بروز خلاقیت ها وابتکارات او را تشویق کنید .

23- چون کودکان کنجکاو هستند باید د ر حد توان سؤالات آنها را پاسخ دهید وآنان را تشویق کنید تا سؤالات خودشان را برای بروز استعدادهایشان مطرح کنند 24- زیاد از حد به فرزند خود امر و نهی نکنید ( تذکر ندهید ). او باید یاد بگیرد که شخصاّکارهای خود را دنبال کند .

25- هرگز در پاسخگویی به او عجله نکنید . منتظر باشید تا جملات و مطالب فرزندتان به طور روشن و کامل ادا شود .

26- تکالیف فرزندتان را انجام ندهید ، بلکه او را راهنمایی کنید تا خودش انجام دهد .

27- محیط خوبی برای مطالعه ی او به وجود آورید .

28- پدر و مادر هر دو باید نسبت به سرنوشت و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان احساس مسؤلیت کنند و هرگز آن را به دیگری واگذار نکنند .

29- کمک کنید تا کودکان ، خود را افرادی شایسته و لایق بدانند . داشتن تصور شایسته از خود در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی مؤثر خواهد بود و آنان را افرادی مسؤلیت پذیر و اجتماعی بار خواهد آورد .

30- از کودک انتظار پیشرفت تحصیلی معقول و منطقی داشته باشید و توقعات شما بر اساس توانمندی های او باشد .

31- شیوه های مطالعه منظم و برنامه ریزی شده را به کودکان خودتان آموزش دهید .

32- هیچگاه در نزد فرزندانتان از مدرسه و معلمشان بدگویی نکنید .

33- هیچگاه مشکلات شغلی و اقتصادی را به کودکانتان انتقال ندهید .

34- روحیه یأس و ناامیدی را در فرزند خود ایجاد نکنید و همیشه مشوق امیدواری و خوش بینی باشید .

35- از آخرین یافته های روان شناسی رشد و روان شناسی تربیتی اطلاع یابید واز آموخته های روانشناسی در برخورد بافرزندانتان بهره مند شوید .

36- روحیه نظم و انضباط را درفرزندتان ایجاد کنید ، حتی اگر محدودیت هایی برای آنان به وجود آید.

37- نسبت به سرنوشت فرزندانتان احساس مسؤلیت کنید

/ 0 نظر / 9 بازدید