نمونه سوالات

نمونه سوالات درس نگارش
و انشای فارسی
جمله های صحیح یا غلط را با علامت  * مشخص نمایید :

    الف)در گزارش نویسی ثبت واقعیّات ضروری نیست .(5/0) صحیح*    غلط*

          ب)محل تمبر بالای پاکت در گوشه راست است . (5/0)  صحیح *     غلط*

      2.خلاصه نویسی یکی از راه های کسب مهارت در .........است . (5/0)

      3.در بیت زیر کدامیک از آرایه های ادبی به کار رفته است ؟ (5/0)

بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی             خورشید و ماه و انجم و لیل و النهار کرد

      الف)مبالغه*          ب) ایهام *              ج)تضاد *               د)تشبیه *

       4. کدام گزینه یک فعالیت گروهی نگارشی به شمار می رود ؟ (5/0)

      الف)نامه نگاری *  ب)خلاصه نویسی * ج)روزنامه دیواری*  د)گزارش نویسی*

       5. استفاده از مداد و رنگ قرمز و رنگهای تند در نوشتن نامه چگونه است ؟ (5/0)

      الف)مودّبانه *     ب)دور از ادب  *    ج)اشکالی ندارد*   د)درست است *

       6.برای هر یک از صفت های زیر یک موصوف مناسب بنویسید : (1)

خندان ............   نفیس ..............  با ایمان .................  عظیم .............

       7.در نوشتن نامه به چه مواردی باید توجه کرد ؟ (1) (چهارمورد )

       8.عبارات نا تمام زیر را در یک بند کامل کنید : (1) (دو خط)

امسال    .......................................................................................

........................................................................................

       9.با کلمه های داده شده یک بند (دو سطر) درباره کشور عزیزمان،،ایران،،بنویسید .(1)

(جوانان _ وحدت _غیرت _ از خود گذشتگی ) .........................................................................................

10.نوشته زیر را به فارسی ساده و روان برگردانید : (1)

پروردگارا ما را راه راست بنمای ، راه آنانکه نیکو داشت کردی آنها را نه راه آنان که بر آنها

......................................................................................................

خشم گرفتی و نه راه گمراهان .

.......................................

ب)    درباره یکی از سه موضوع زیر انشایی بنویسید :

    1.نقش ورزش در سلامت روح و جسم

    2. نام نیکو گر بماند زآدمی                  به کزو ماند سرای زر نگار 

    3. سال پیامبر اعظم (ص)

/>دانش آموزان عزیز هنگام نوشتن متن انشا خواهشمند است این نکات را رعایت کنید :

1. یکی از موضوعات را انتخاب کنید .

2.درباره آن به دقت فکر نمایید .

3.سعی کتید در حد لزوم و به موقع از عناصر زیبایی سخن مانند : جان بخشی  ، ضرب المثل ، تشبیه و ........... استفاده كنید

4.تمیز و خوش خط بنویسید .

بر گرفته از:وبلاگ اقای مجدیان

http://sanjesh2.blogfa.com/

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید