سخن

    تبسم دشمن را دوست می کند.

                                                                             (جرج نیکولا)

·       Smiling makes your foe a friend of yours

/ 0 نظر / 7 بازدید