بیایید در سال جدید یک کار عجیب بکنیم

 بیایید در سال جدید یک کار عجیب بکنیم

بیایید در سال جدید یک کار عجیب بکنیم . یک روز دیگر هم برای خودمان بسازیم . چه اشکالی دارد ، دو روز تولد داشته باشیم و هر دو را هر سال جشن بگیریم .روز تولد اول مان روز تولد اجباری مان باشد، همان روزی که بدو ن اختیار و بدون حق انتخاب ما را به دنیا آوردند. اما روز تولد دوم را با اختیار و خواست خودمان انتخاب کنیم .هر سال در این روز بدی هایمان را دور بریزیم . اساس و بنیان وجودی خود را بر خوبی های فطری مان استوار کنیم و سعی کنیم همه را دوست داشته باشیم ، حتی آن هایی را که به ما بدی کرده اند . غصه ها را کنار بگذاریم و به شادی ها و نعمات اطرافمان بیشتر توجه کینم و اعتقاد داشته باشیم که فلسفه وجودی غم ، ارزش بخشیدن بیشتر به شادی هاست. باور کنیم که در هر اتفاق ناگواری ، خیری نهفته است که قطعا از درک آن عاجزیم . بدون شک برای روز تولد جدیدمان ، روزی را بهتر از روزهای بهار پیدا نخواهیم کرد. روزهایی که در آن طبیعت هم دوباره متولد شده ودرختان دگر باره سبز می شوند . بیایید تصمیم بگیریم امسال هفت ویژگی شخصیتی صبر، صفا ، صمیمیت ،صداقت ، صلابت ، صرامت و صراحت را درخود بپرورانیم .

/ 0 نظر / 6 بازدید