انواع املا

 

                        انواع املا

1- املاي تقريري (معلم متني را كه قبلاً تهيه كرده بتدريج قرائت مي‌كند تا فراگيران بنويسند)

2-  املاي كامل كردني(معلم تعداد لغاتي مثلاً 20 كلمه كه داراي ارزش املايي هستند را انتخاب مي‌كند و سپس جاي آنها را در متن آماده شده جهت تكثير خالي مي‌گذارد. آن‌گاه متن كامل را خودش مي‌خواند و دانش‌آموزان جاهاي خالي را با توجه به قرائت معلم پر مي‌كنند)

3-  املاي تصويري(چند تصوير مانند درخت، حيوان و در صفحه‌اي طراحي مي‌شود و سپس صفحات در اختيار فراگيران قرار مي‌گيرد و دانش‌آموزان نام شكل مورد نظر را مي‌نويسند).

4-  املاي گروهي(در هر گروه يك نفر به بقيه ديكته مي‌گويد. براي مثال در يك گروه سه نفري يك نفر املا مي‌گويد. يك نفر نظارت مي‌كند و نفر سوم مي‌نويسد).

5-  متني را بخواند و در پايان املاي آن را به تنهايي بنويسد (با استفاده از قدرت حافظه خودش به خودش املاء بگويد).

6-   املاي والدين (والدين به عنوان تكليف شب به فرزندان املاء بگويند).

7-   دادن جدول هجاها كه دانش‌آموزان با توجه به هجاها كلمه سازي مي‌نمايند.

8-   تعيين يك حرف يا صدا توسط معلم و ساختن كلمه و جمله توسط دانش‌آموزان

9-  ارائه‌ي چندين جمله به دانش‌آموزان و برقراري ارتباط بين جملات و ساختن متن منسجم با آنها توسط دانش‌آموزان

10- ضبط متن املاء بر روي نوار و پخش آن در كلاس جهت نوشتن متن املاء

11- املاي كوزه‌اي (كلماتي را كه دانش آموزان در زنگ بخوانيم ياد مي‌گيرند. در پايان زنگ بر روي تكه‌هاي كاغذ نوشته و در كوزه مي‌اندازند و معلم در جلسه بعد از بين كلمات موجود متني تهيه نموده و به كلاس ارائه مي‌نمايد).

12- بازي اسم و فاميل- شهر- حيوان- ميوه(در اين نوع يكي از بچه‌ها صدايي را انتخاب مي‌كند و بقيه دانش‌آموزان با توجه به صداي انتخاب شده موارد لازم را مي نويسند)

13- طراحي جدول و حل آنها (دانش‌آموزان بايد با توجه به متن كتاب درسي سوال طراحي نمايند، به طوريكه جواب آن يك كلمه باشد و سپس كلمات را وارد جدول نمايند).

14- املاي پاي تخته‌اي (معلم يكي از دانش‌آموزان را جهت نوشتن املاء پاي تخته صدا مي‌زند و بقيه دانش‌آموزان با توجه به نوشته‌هاي او املاء مي‌نويسند).

15- املاي پرده‌اي (متن املاء يكي از دانش‌آموزان پاي تخته مي‌نويسد و بقيه‌ي دانش‌آموزان به متن با دقت نگاه مي‌كنند. سپس متن املاي نوشته شده به وسيله‌‌ي پرده‌اي پنهان مي‌گردد و بعد معلم شروع به گفتن همان املاء مي كند و تمامي دانش‌آموزان مي‌نويسند و در پايان پرده كنار مي رود و دانش‌آموزان با توجه به تخته املاي خود را صحيح مي‌كنند).

16- املاء سفره‌اي (دانش‌آموزان به صورت گروهي بر وي سفره‌هاي نايلوني با استفاده از ماژيك وايت‌برد املاء مي‌نويسند).

/ 2 نظر / 100 بازدید
فریدون

سلام ، شما لینک شدید . وبلاگ خوبی دارید لطفا ادامه دهید .

نرگس

ممنون ازوبلاگتون[خرخون][هورا][چشمک][گاوچران][خوشمزه][گل][لبخند][نیشخند][فرشته]