خداحافظی نمره با مقطع ابتدایی

خداحافظی نمره با مقطع ابتدایی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این‌که نمره از مقطع ابتدایی حذف ‌شد، گفت: این شورا در جلسه روز گذشته خود، طرح ارزشیابی توصیفی را برای اجرا در مقاطع ابتدایی تصویب کرد.

مهدی نوید ادهم در گفت‌وگو با فارس افزود: طرح ارزشیابی توصیفی در 5 سال پیش به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شد. در این طرح، ارزشیابی توصیفی به جای نمره دادن مطرح شده است.
وی ادامه داد: آن زمان این طرح در شورای عالی آموزش و پرورش تأیید و مقرر شد که به صورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت به سایر مدارس تعمیم داده شود.
نوید ادهم با بیان این‌که نتایج تحقیقات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در خصوص اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی به ما ارائه شده است، اظهار داشت: در نتیجه شورای عالی آموزش و پرورش به این نتیجه رسید که این طرح را تصویب کند و از سال آینده برای تمام مدارس کشور اجرای آن را قطعی کند.
وی با بیان این‌که این طرح در مقطع ابتدایی اجرا می‌شود، گفت: در سال تحصیلی آینده مدارسی که شرایط لازم را دارند و تحت پوشش اجرای آزمایشی بودند، این طرح را اجرا می‌کنند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: دیگر مدارس کشور نیز با فراهم شدن شرایط مانند آموزش معلمان و مدیران و فضای فیزیکی مدارس، ملزم به اجرای این طرح هستند.
وی افزود: کارنامه با شیوه عددی از سیستم آموزش و پرورش ابتدایی حذف می‌شود

/ 0 نظر / 9 بازدید