نهایی شدن اصلاحات آموزش و پرورش تا شهریور امسال

نهایی شدن اصلاحات آموزش و پرورش تا

شهریور امسال

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، از نهایی شدن اصلاحات مورد نیاز آموزش و پرورش در قالب تحول بنیادین این دستگاه تا شهریور سال جاری خبر داد. بهرام محمدیان، در تشریح جزئیات طراحی اصلاحات در آموزش و پرورش، تأکید کرد: اصلاح ساختار گسترده آموزش و پرورش، بهبود اثربخشی برنامه ریزی درسی با رویکرد تحول و نوآوری و همچنین ساماندهی منابع عظیم انسانی این دستگاه، سه ضلع اصلی مثلث تحول در آموزش و پرورش را شکل می دهد. وی در ادامه رشد شاخص کیفی و کمی تجهیزات آموزش و پرورش را از دیگر محورهای اصلی تحول در آموزش و پرورش توصیف و خاطر نشان کرد: برنامه ریزی هایی که برای اعمال در قالب تحول بنیادین بزرگ ترین و تأثیرگذارترین دستگاه اجرایی کشور انجام شده، بخش های متعددی را در بر می گیرد که حرکت به سمت پویایی و تحولات روز، معیار عمل و در عین حال، معیار سنجش برنامه جامع تحول در آموزش و پرورش است. دبیر کل سابق شورای عالی آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور همچنین تصریح کرد: در اصلاحات در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش، بها دادن به رویکردهای فرهنگی و تربیتی و اهتمام به گسترش عدالت آموزشی و توسعه مشارکت ها به صورت ویژه مدنظر بوده است. وی در عین حال یادآورشد: تلاش بر این است که فردای آموزش و پرورش، بهتر از امروز آن باشد اما باید توجه داشت که حرکت به سمت بهبودی، نیازمند زمان و جامعیت دید نسبت به نیازهاست. معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اذعان به مشکلات این دستگاه عظیم در برهه کنونی، ایجاد بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را بر اساس تلقی های نادرست و محاسبات ناروا،غیرقابل پیشگیری دانست و افزود: البته برخی مشکلات آموزش و پرورش نیز با نگاه به روند پرشتاب آن، قابل پیشگیری بود، به گونه ای که این نهاد باید با کاهش سرعت خود، معیوبات موجود را رفع و از بروز مشکلات پیشگیری می کرد. وی بر این نکته که مشکلات آموزش و پرورش باید در خود این دستگاه کاهش یابد و آسیب های آن با همکاری اندیشمندان مرتبط به حداقل برسد، نیز تأکید کرد. به گزارش ایسنا، ستاد مرکزی تحول در آموزش و پرورش شهریور ماه ،۸۶ در پی سفارشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش به ریاست وزیر وقت و دبیری دبیر شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شد که بنا به گفته محمدیان کاشته های یک ساله این ستاد در راستای تحول در آموزش و پرورش تا شهریور ماه سال جاری به مرحله برداشت خواهد رسید.

/ 0 نظر / 8 بازدید